تماس با ما

نشانی: ابتدای خیابان پاسداران – خیابان شهید گل نبی – خیابان شهید ناطق نوری – میدان قبا

دسترسی از طریق مترو: خط یک مترو – ایستگاه دکتر شریعتی – خیابان زیبا – میدان قبا

 • رییس فرهنگ سرا:مهدی محمدی
 • معاون آفرینش و اجرا : کوروش گوهریان
 • معاون مالی ، اداری و برنامه ریزی : یعقوب ساعدی قلعه رودخانی
 • مدیر روابط عمومی : امیر عباس صادقی
 • تلفن گویا فرهنگسرا: ۲۲۸۸۸۶۸۱-۲۲۸۸۸۶۸۲-۲۲۸۸۸۶۸۳
 • شماره تماس مستقیم واحد روابط عمومی:۲۶۷۰۱۴۸۲
 • نمابر (فکس) : داخلی ۲۰۸  –  ۲۲۸۸۸۶۸۱
 • تماس مستقیم با مدیریت از طریق آدرس: resanehmodir@ 
 • شماره تماس واحد آموزش فرهنگسرا: ۲۲۸۸۸۷۸۲- ۲۲۸۸۸۷۸۳
 • شماره تماس واحد ورزش فرهنگسرا: ۲۲۸۸۸۷۸۰ – ۲۲۸۸۸۷۸۱
 • شماره تماس واحد کتابخانه فرهنگسرا: ۲۲۸۸۸۶۸۰
 • سامانه پیام کوتاه: ۲۰۰۰۱۸۳۷۲۳

 • سروش: http://sapp.ir/f_resaneh
 • اینستاگرام: www.instagram.com/farhangsararesaneh
 • آپارات: www.aparat.com/resanehfarhangsara
 • پست الکترونیک: resanehfarhangsara@gmail.com