کانون ها

لیست کانون های فرهنگ سرای رسانه و شبکه های اجتماعی

جهان مهر برگزاری نشست هایی برای افراد سالمند به همراه اجرای برنامه های هنری، پزشکی، فرهنگی و …
عکاسی برگزاری جلسات و ورکشاپ های تخصصی عکاسی
زرین قلم رسانه برگزاری جلسات نقد و بررسی کتاب، داستان نویسی
هنر و ادبیات پایداری برگزاری جلسات رونمایی و نقد و بررسی کتاب، شعر و داستان
گردشگری پایدار برگزاری نشست ها و گارگاه ها در حوزه محیط زسیت، طبیعت و فرهنگ ها و آداب و رسوم ایران و برگزاری سفرهای علمی و آموزشی
ادبی قاف     جلسات شعرخوانی و نقد شعر به همراه بحث و گفتگوی ادبی
طب سنتی    برگزاری جلسات طب سنتی و اسلامی و اصول تغذیه صحیح با حضور اساتید این حوزه
عترت بزرگداشت سیره و سنت نبوی و ائمه اطهار با برگزاری جلسات تفسیر فرآن، نهج البلاغه و همچنین روخوانی و روانخوانی
مربیان سواد رسانه ایجاد نهضت سواد رسانه ای و گسترش توجه به موضوع سواد رسانه ای
هنری آبگینه ترویج هنر نقاشی و برگزاری ورک شاپ های تخصصی نقاشی در رشته های مختلف
صدا نمایش برگزاری جلسات نمایشنامه خوانی

 

 

 

 

 

 

 

 http://resaneh.farhangsara.ir/wp-content/uploads/2017/08/photo_2017-09-04_23-18-04.jpg