تماس با ما

 

  • آدرس: پاسداران خیابان شهید گل نبی خیابان شهید ناطق نوری میدان قبا
  • تلگرام:@f_resaneh
  • اینستاگرام:@farhangresaneh
  • پست الکترونیک: @resanehfarhangsara
  • تلفن فرهنگسرا: ۲۲۸۸۸۶۸۱-۲۲۸۸۸۶۸۲-۲۲۸۸۸۶۸۳

    تماس با ما