جشنواره ها

 

 

نخستین جشنواره فرهنگ رسانه و آموزش عمومی (پاییز۱۳۹۵)

 • 📌آثار برگزیده
  نخستین جشنواره فرهنگ رسانه و آموزش عمومی
  با موضوعات :
  📌انصاف
  📌 رزق حلال
  📌صبر
  📌سلامت
  📊پاییز ۱۳۹۵ ا
 • هم آپارتمانی
 • جوشن

 • مستند مردمی عبرات