برچسب: تسخیرلانه جاسوسی

  • کلیپ / با وجود همه توطئه ها ما ماندیم

    تبعید حضرت امام خمینی (ره) به ترکیه در 13 آبان 1343، کشتار دانش آموزان در13 آبان 1357 در دانشگاه تهران و تسخیر سفارت آمریکا در 13 آبان 1358، سه رویداد با یک هویت بودند که هرکدام در شکل گیری حرکت انقلاب اسلامی نقش بسزایی ایفا کرده اند، هویت هر سه اتفاق یک کلید واژه بود( مبارزه با استکبار)